header_arnhemseheideheader_arnhemseheide

Ondermijning

Ondermijning is voor mij georganiseerde criminaliteit. Iets waar geen plaats voor is. Vaak niet zichtbaar, maar dat zegt niets. Criminelen hebben de bovenwereld nodig om geld wit te wassen om er over vrij over te kunnen beschikken, betalen geen BTW of belasting, gebruiken grof geweld en maken slachtoffers. 

Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven. Criminelen beïnvloeden zo onze maatschappij Hierdoor raken normen vervaagd en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit heet ook wel ondermijning. Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert veiligheid en leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers. De aanpak van georganiseerde criminaliteit richt zich op de cruciale ondersteunende activiteiten van ‘de bovenwereld’ aan ‘de onderwereld’. 

Interim functies

•    (Senior) beleidsadviseur, beleidsmedewerker 
•    Coördinator OOV
•    Projectleider 
•    Strategisch / tactisch adviseur 
•    Secretaris driehoek en (landelijke) overleggen 
•    Onderzoeker / evaluaties 

Bij gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, omgevingsdiensten, veelal samengebracht door een RIEC samenwerking, wordt momenteel hard gewerkt om de aanpak op ondermijning vorm te geven.

In divers kleine en middelgrote gemeenten ben ik betrokken geweest bij deze aanpak op ondermijning. Om hierin het voortouw te nemen, bestuurlijk te prioriteren en de uitvoering te coördineren.

Bestuurlijke weerbaarheid vergroten van organisaties door ondermijning te erkennen en te herkennen. Barrières op te werpen door de wet Bibob toe te passen en toezichthouders te trainen in het zien van ondermijning. Je wil als overheid criminelen niet faciliteren. 

Informatievoorziening scherp krijgen door het maken van gezamenlijke ondermijningsbeelden en daar op in te zetten. Toezichthouders te trainen op het zien en herkennen van vormen van ondermijning. 

De integrale aanpak vormgeven door prioriteiten te bepalen waar gezamenlijk op wordt ingezet. Dit betekent het aantal controles vergroten, capaciteit samenbrengen, deze integraal voorbereiden en uitvoeren. 

Communicatie inzetten om de maatschappij te betrekken, activeren en te waarschuwen voor de gevaren van bijvoorbeeld de verhuur van woning en schuren.

Wil je meer weten? Neem dan contact

[unex_ce_button id="content_ypomfclx0,column_content_odz6t14an" button_text_color="#000000" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ccc5bd" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link=" http://pafadvies.nl/wordpress/contact/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]MAIL MIJ[/ce_button]

Paf Interim en Advies  -  Bosman 7  -  7141 NR Groenlo  -  M. 06 48 37 34 68

[unex_ce_button id="content_ypomfclx0,column_content_hvcp5o747" button_text_color="#000000" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ccc5bd" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="https://www.linkedin.com/in/mathijspaf/" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]LINKEDIN[/ce_button]