Dienstverlening

Vanuit de basis (fundament) werken aan hetgeen dat echt nodig is. 

Plannen maken is nodig maar dan wel om ze ook te realiseren. Stap voor stap toewerken naar een gezamenlijk doel en iedereen daarbij betrekken. Alle veiligheidspartners (politie, brandweer, woningcorporatie, veiligheidsregio, jongerenwerk, wie dan ook) betrekken om gezamenlijk tot een gedragen plan te komen. Uitleggen aan alle belanghebbenden en bepalen hoe zij daar invloed op kunnen hebben. 

Met iedereen door een deur kunnen en met alle niveaus die er bestaan in de samenleving een gesprek kunnen voeren hoor ik vaak terug. Iedereen doet ertoe en iedereen telt, is mijn motto. Dat kost tijd en energie maar wel met het gewenste resultaat. Daar zet ik mij graag voor in.  
 

1. Interim professional

Mathijs is actief in diverse interim-opdrachten binnen de overheid. Waar hij tijdelijke opdrachten en projecten uitvoert op het terrein van integrale veiligheid, openbare orde, ondermijning crisisbeheersing/ rampenbestrijding en brandweeraangelegenheden. Door zijn betrokkenheid en flexibiliteit is hij ook actief geweest in projecten op het gebied van jeugd, wijkgericht werken, handhaving die vaak een link hebben met veiligheid. Daarin probeert hij altijd met veel energie en een directe open houding mensen bij elkaar te brengen om het uiteindelijke doel te verwezenlijken.

Komt u capaciteit te kort door welke reden dan ook; noodzakelijke vervanging in verband met zwangerschapsverlof tot een crises die expertise vereist die niet aanwezig is op het gebied van veiligheid. Ook begeleiding van jonge adviseurs die net zijn gestart of vastlopen help ik graag verder. 

Mathijs is een resultaatgerichte adviseur die weet hoe de politiek-bestuurlijke omgeving binnen de overheid aansluit op de praktijk. Uitstekende mondelinge- als schriftelijke vaardigheden en een sterke drang om elke opdracht tot een goed einde te brengen afhankelijk van de klant, omgeving en de gewenste oplossing. Door zijn flexibiliteit en inzet lukt het snel tot de kern van de zaak door te dringen en daarop met vertrouwen te anticiperen. Hij heeft bewezen zich in organisaties snel aan te kunnen passen waardoor hij effectief en logisch te werk gaat. Ook als er tegenslagen zijn of problemen dan bepalen we samen hoe we daarin verder gaan. Er is altijd een manier om verder te komen. Op locatie waar we moeten zijn of in gesprek met partners die nodig zijn.

Tijdens opdrachten kijk ik altijd of er zaken beter georganiseerd kunnen worden. Niet omdat het beter moet, maar omdat het meestal anders kan. Dat scheelt vaak tijd en veel energie. Energie die je graag op de juiste momenten inzet.

3. Versnelling en coördinatie op veiligheidsthema’s organiseren

Geen enkel vraagstuk ga ik uit de weg. Binnen het veiligheidsdomein heb ik in de afgelopen 15 jaar ook veel gezien en geleerd dat ik nu kan gebruiken. Niet altijd is de oplossing direct duidelijk, snel te organiseren of binnen handbereik. In mijn netwerk is er altijd wel iemand die er meer over weet of de juiste weg kan bepalen. Dan bespreken we dat en gaan we ervoor of kiezen bewust voor een alternatief omdat het niet anders kan vanwege capaciteit, budget of door redenen die op dat moment logisch zijn. Iets niet doen is ook een keuze waar niet altijd aan wordt gedacht. 

Met welk vraagstuk loopt u rond in uw organisatie en waardoor komt de veiligheid onder druk te staan. Soms helpt het alleen al om daar iemand anders naar te laten kijken. Een goed gesprek dat doe ik graag. Wie weet gaan we vervolgens samen op pad. 

Als Mathijs zichzelf moet omschrijven dan is hij als persoon enthousiast, vriendelijk, professioneel, betrokken, ondernemend, meelevend, behulpzaam, praktisch en logisch denkend. 

4. Diverse voorbeelden

Focus en regie houden op alle veiligheidsthema’s 
Projectleider/ verantwoordelijk voor diverse veiligheidsthema’s

Hierbij kunt u denken aan:

  • Huisvesting arbeidsmigranten
  • Coördinatie corona aanpak 
  • Opstellen van een integraal veiligheidsplan (verschillende gemeenten)
  • Plan van aanpak ondermijning, high impact crimes, sociale veiligheid, polarisatie en radicalisering 
  • Bijeenkomsten voorbereiden en begeleiden voor whatsapp buurtpreventie, buurtcoaches/ buurtpreventie 
  • Terugkeerplan opstellen voor uitreizigers naar Syrië 
  • Evaluatie opgesteld van een regionale stroomstoring (Noordwest Veluwe) 
  • Professionaliserings- en versterkingstrajecten begeleiden van een samenwerking/ adviesorgaan binnen het Veiligheidsberaad; Landelijk Netwerk Bevolkingszorg
  • Projectleider voor SlachtofferInformatieSystematiek SIS) tegenwoordig heet het verwantencontact 
  • Rapport geschreven Bevolkingszorg op orde 2.0 - Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak 

Wil je meer weten? Neem dan contact

[unex_ce_button id="content_q1cvx0479,column_content_odz6t14an" button_text_color="#000000" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ccc5bd" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link=" http://pafadvies.nl/wordpress/contact/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]MAIL MIJ[/ce_button]

Paf Interim en Advies  -  Bosman 7  -  7141 NR Groenlo  -  M. 06 48 37 34 68

[unex_ce_button id="content_q1cvx0479,column_content_hvcp5o747" button_text_color="#000000" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ccc5bd" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="https://www.linkedin.com/in/mathijspaf/" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]LINKEDIN[/ce_button]