header_arnhemseheideheader_arnhemseheide

Openbare orde en veiligheid

Iedereen wil zich veilig voelen in de eigen leefomgeving. Om onveiligheid die ontstaat aan te pakken of veiligheid te kunnen waarborgen werken allerlei organisaties aan een veilig leef, werk en woonklimaat. De politie is misschien wel de meest bekende die ook 24/7 bereikbaar zijn, maar dit er zijn er veel meer. Gemeentelijke BOA’s, toezichthouders van diverse organisaties op het gebied van natuur, milieu, bouwen of omgeving, vrijwilligers voor buurtbemiddeling, brandweer, jongerenwerk, buurt en sportcoaches en vrijwilligers die toezicht willen houden (puurtpreventie) en ga zo maar door. Het zijn er te veel om op te noemen. 

Interim functies

•    (Senior) beleidsadviseur, beleidsmedewerker 
•    Coördinator OOV
•    Projectleider 
•    Strategisch / tactisch adviseur 
•    Secretaris driehoek en (landelijke) overleggen 
•    Onderzoeker / evaluaties 

Het samenwerken of het laten samenwerken is niet altijd iets vanzelfsprekend. Verschillende belangen, capaciteitsgebrek, gebrek aan urgentie of prioriteit kunnen veelal aan de orde zijn. Vanuit het lokaal bestuur daar focus in aanbrengen, dit vast te leggen in concrete plannen en dit gezamenlijk uitvoeren. 

Een integraal veiligheidsplan vastgesteld door de raad, een uitvoeringsplan of concrete casuïstiek niets te gek. Ik hoor graag waar u behoefte aan heeft! 

In samenwerking met al deze partijen vanuit de lokale overheid heb ik veel ervaring opgedaan. Niet in wat er fout gaat, maar wat er beter kan. Om van fouten te leren en dit gelijk weer 

Mijn kracht is om iedereen bij elkaar te brengen en daar goede afspraken te maken met elkaar met een scherpe blik op de problematiek die aan de orde is. 

Bestuurders daarin mee te nemen, richting te bepalen en terugkoppeling te geven over hoe het eraan toe gaat. Plannen maken die ook uitgevoerd worden en dit ook actief coördineren.

Mensen die er toe doen te betrekken, daarmee in gesprek te gaan en actief deel te laten aan de gewenste oplossing.

Er toe doen door er te zijn waar dat nodig is. Op locatie, in de buurt, in een school, bedrijventerrein of wat er ook speelt.

Wil je meer weten? Neem dan contact

[unex_ce_button id="content_9gec47uj7,column_content_odz6t14an" button_text_color="#000000" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ccc5bd" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link=" http://pafadvies.nl/wordpress/contact/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]MAIL MIJ[/ce_button]

Paf Interim en Advies  -  Bosman 7  -  7141 NR Groenlo  -  M. 06 48 37 34 68

[unex_ce_button id="content_9gec47uj7,column_content_hvcp5o747" button_text_color="#000000" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ccc5bd" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="https://www.linkedin.com/in/mathijspaf/" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]LINKEDIN[/ce_button]